Förarbete. Här ska spelet "Giv oss fred" sättas upp. Två män arbetar med marken. I bakgrunden ses Arbogaån och Heliga Trefaldighetskyrkan. Giv oss fred, även kallat Arbogaspelet,...

Share to