Rune Lindström i rollen som Engelbrekt Gertsson i föreställningen Giv oss fred. Kvinnorna är inte identifierade. "Giv oss fred", även kallat "Arbogaspelet", är ett teaterstycke sk...

Share to