Jonas Carlsson, stadsfullmäktiges ordförande, kröner Lucia, Britt-Marie Gustavsson. Till vänster ses tärnorna Iréne Johansson och Margreta Norman. Till höger om Lucia, står tärn...

Share to