Publikbild från skådespelet "Giv oss Fred". En kvinna håller i programhäftet. Inger Kanders ses mitt i bild. Publiken sitter utomhus, på museigården."Giv oss fred", även kallat "A...

Share to