Stadsfullmäktiges ordförande, Jonas Carlsson, har krönt Lucia på Stora torget. Flickorna är, från vänster: Iréne Johansson, Margareta Norman, Britt-Marie Gustavsson (Lucia) och Hj...

Share to