Repetition av skådespelet "Giv oss fred". Till vänster Rune Lindström. Tre män är samlade vid brunnen. "Giv oss fred", även kallat "Arbogaspelet", är ett teaterstycke skrivet av ...

Share to