Stämpel på baksidan av bild AKF-14453 föreställande biblioteket.

Share to