Det brinner i Elektriska A-B Skandia! Lågorna slår högt över taket på byggnaden. Tre brandmän står på taket.

Share to