Baksidan till fotografiet av familjen Broman, med anknytning till Arboga Mekaniska Verkstad. Framsidan: AKF-14460 25 september 1856 fick AB Arboga Mekaniska Verkstad rättigheter ...

Share to