Garvaregården och Kapellbron i vinterskrud. Vid brons södra fäste står Korv-Simons kiosk. Änder på isen över Arbogaån.

Share to