Baksidan av ett foto, en gruppbild, tagen i en kyrka. Flera namn är skrivna för hand. Bildsidan ses: AKF-14476

Share to