Baksidan till fotografi AKF-14483 Stämpel "Copyright Bbl/Bild Bärgslagsbladet KÖPING Tel. 130 04, 102 14" Handskriven text visar att bilden är tagen vid en företagsdag i Köping i...

Share to