Statsutskottet besöker Arboga. Utskottets ordförande är Gösta Bohman, Högerpartiet. Mötet hålls i fullmäktigesalen på Rådhuset.

Share to