Statsutskottet besöker Arboga. Politikerna har möte i fullmäktigesalen på Rådhuset. Till vänster ses Harald Larsson (kallad Hajan). Utskottets ordförande, Gösta Bohman, har handen ...

Share to