Kvarteret Tullnären. Mellan Storgatan - Trädgårdsgatan och Herrgårdsgatan - Paradisgränd. Det är vinter och lite snö i trädgården. Is på grusvägen. En Volvo Amazon är parkerad i...

Share to