Kvarteret Tullnären, utsikt från en fönster. Det är vinter och snö i trädgården. Ett par människor skymtar. Två bilar är parkerade på gården. Kvarteret ligger mellan Storgatan - T...

Share to