Kvarteret Tullnären, exteriör från innegården. Det är vinter och snö. Adressen ligger mellan Storgatan - Trädgårdsgatan och Herrgårdsgatan - Paradisgränd.

Share to