Exteriör. Bostadshus med putsad fasad, mot gatan. Ett fönster. Miljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning...

Share to