Exteriör av tvåvånings trähus. Fönster. Snickarglädje. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivningar finns på Arb...

Share to