Tillbyggd entré med trappa till bostadshus med putsad fasad. Miljö. Exteriör. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och bes...

Share to