Bostad med trädgård. Äldre bebyggelse. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivningar finns på Arboga museum. Mil...

Share to