Exteriör, entré till bostadshus i trä. Tak över ytterdörren. Snickarglädje. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskr...

Share to