Exteriör, äldre bostadshus på Strandvägen. Trähus i två plan med vindsvåning. Staket och trädgård. Till vänster skymtar Brandstationen. Fotografens anteckning: Dokumentation av fa...

Share to