Exteriör. Bostadshus i två våningar med träfasader. Möjligen Storgatan. I förgrunden ses ett staket som även är försett med taggtråd. Fotografens anteckning: Dokumentation av fast...

Share to