Äldre bebyggelse. Bostadshus i två våningar, trä. Utedass på gården. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning...

Share to