Fastighet i hörnet Storgatan - Magasingränd. Äldre bebyggelse. Miljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning...

Share to