• På Kopparbergs station står Bertil Carlsson telefonreparatör och Ivar Wesström lokmästare båda pensionerade från Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ. Malmtågstrafiken inom TGOJ har lagts ner och en sista tur för allmänheten i ett blandat tåg anordnades. Svenska Järnvägsklubben, SJK var anordnare.
    Photo: Eriksson, Ragnar / Järnvägsmuseet

På Kopparbergs station står Bertil Carlsson telefonreparatör och Ivar Wesström lokmästare båda pensionerade från Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ. Malmtå...

Text på omslag: "KP 1/90", "TGOJ - Konduktörsposten".

Konduktörsposten personaltidning för TGOJ, 1/1990 - ort, årtal, fotograf.

Order this image

Share to