Jäders bruk. Mannen närmast kameran, till höger, är maskinist Karl Pettersson. Jädersbruk.

Share to