Holger Eriksson, på Arboga Armaturfabrik, går i pension och får en stor blomsterkorg

Share to