Husmodersföreningens vävstuga. Två kvinnor väver och två kvinnor hjälps åt att dra på en väv.

Share to