Fällning av den stora gråpoppeln i Bergmanparken. Trädet sågas bit för bit. Lyftkran. Till vänster ses flerfamiljshusen på Sturegatan. Mitt i bild anas Glasbruksvillan.

Share to