Fällning av den stora gråpoppeln i Bergmanparken. Trädet läggs till marken. Lyftkran och människor i arbete. I bakgrunden ses Lantmännens silo. Till vänster om den ses korvkiosken...

Share to