Interiör från skoaffär. Fyra personer bakom disken, tre kvinnor och en man. En kassaapparat till vänster. Skolådor på hyllor.

Share to