Trädfällning i Bergmanparken. Den stora gråpoppeln har sågats ner. Man med hjälm och skyddskläder, sitter på stubben. I bakgrunden ses bil med lyftkran och Granngårdens butik.

Share to