Slutbesiktning av den nya förskolan Västergården (två avdelningar på "Heden" på Hällbackens äldreboende byggs om). Till vänster Magnus Andersson, arbetsledare, LT-last. I mitten B...

Share to