• Robot 08
    Photo: Assarsson, Hans / Museum för rörligt kustartilleri

Värnpliktiga underofficerselever från 1968/69

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to