• Redaktionskommittén vid Konduktörsposten på 60- och 70-talet. Från vänster i bild: Lennart Tollin, Ragnar Eriksson, Gunnar Bergström, Olle Häll, Axel Jerlehage (tidningens redaktör), Fritz Asklöf, Ruben Seger och Bengt Holmberg.
    Photo: Bergström, Rolf / Järnvägsmuseet

Redaktionskommittén vid Konduktörsposten på 60- och 70-talet. Från vänster i bild: Lennart Tollin, Ragnar Eriksson, Gunnar Bergström, Olle Häll, Axel Jerlehage (tidningens redaktör...

Text på baksida: "KP red kommitté".

Text på omslag: "TGOJ Konduktörsposten", "KP 1/91".

Källa: Konduktörsposten personaltidning för TGOJ, 1/ 1991 - personer i bild.

Order this image

Share to