Sterling Gyllenkrook, stins i Ställdalen från 1873 till pensionen 1903.

Order this image

Share to