Arbete med att svetsa ihop rälsskenor för smidigare gång med Elektro-Thermit metoden pågår. Evert Nyström och Evert Johansson skrotar formen och mejslar bort överskottsstål.

Order this image

Share to