Flygfoto över Rosenlund i Jönköping. Nr: 1185/1957

2 comments

  • Foto mot öster över området med Epidemisjukhuset. Till vänster låg kanslihuset, och höghuset var tjänstebostäder med korridorrum. Det låga huset till höger om höghuset var tjänstebostäder för tjänstemän.

    De låga vårdbyggnaderna hade tjocka ytterväggar av sten.

    Gatan högre upp i bild framför småstugeområdet är Husargatan. Utmed denna gata byggdes senare Landstingets kansli och även vårdboendet Husaren.

  • Tack för din kommentar och att du ville hjälpa oss förbättra informationen i Jönköpings läns museums databas

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to