Arkeologiska undersökningar 1972-1974 av Julita kloster vid nuvarande Julita gård.

2 comments

  • Bilden från klostergrävningarna (id.nr 0096118) är tagen antingen av Ralph Edenheim eller mig från övervåningen på Julita gårds huvudbyggnad. Det var vi som ledde undersökningarna.

    Hälsn. Hans A. Lidén.

  • Hej Hans! Tack för din kommentar och för att du hjälper oss att förbättra informationen. Det är jättebra att vi får förstahandsinformation från er som deltog. Trevlig sommar önskar Sandra, databaskoordinator

Share to