Göteborgs Spårvägars Aktiebolag, GS spårvagn 82, som trafikerade ringlinjen i Göteborg.

Order this image

Share to