På Målabron ses Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ lok "Kosta" som drar 14 KN timmervagnar som är kopplade parvis, sommar- (musik) vagn, personvagn 102 och den ursprungliga godsfinkan.

Källa: Welander Lennart, KLJ Kosta Järnväg Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, 1988 - årtal, littera.

Order this image

Share to