• Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ lok 4 "Pysen" på bryggan vid Visjösågen.
    Photo: Järnvägsmuseet

Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ lok 4 "Pysen" på bryggan vid Visjösågen.

Text på kuvert: "KLJ".

Källa: Welander Lennart, KLJ Kosta Järnväg Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, 1988 - ort, littera.

Order this image

Share to