Tulluppsyningsman Bror Bengtsson, Halmstad, med sin modell av den brittiska fullriggaren CANTERBURY.

Order this image

Share to