R. Werner med hustrun Elisabet Werner renoverar modell av tremastad skonare från 1800-talet ur Statens sjöhistoriska museers samlingar.

Order this image

Share to