Seriebild H 7. En postkassör på poststationen Bromma 12 skriver ut ett kvitto på inlämnat rekommenderat brev, som är frankerat ochförsett med en rek-etikett. T h står en stativst...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to