Bygget av Södertälje kanalverk. Ett mudderverk samt två pråmar vid Södertelge varv.

Share to