Bygget av Södertälje kanalverk. Ett mudderverk samt två pråmar vid Södertelge varv.

Select the images you want to order

Share to