• På ett trädäck är en samling skolbänkar uppställda, där barn sitter i rader. Bilden är troligtvis tagen i samband med någon av de kurser som arrangerades för romer i mitten av 1900-talet, som kompensation för förlorad skolgång. Stiftelsen Svensk Zigenarmission, grundad 1945, drev sommarskola för romska elever under hela 1940- och 1950-talen. Eleverna var mellan 6 och 60 år och satsningen blev mycket medialt uppmärksammad. Zigenarmissionen var dock kritiserad, både av romer och icke-romer, då man ansåg att romska barn skulle få samma möjligheter att gå i skola som andra svenska barn.  Efter en tid med olika former av försöksverksamhet föreslog den s.k. ”Zigenarutredningen” (1954), att romer skulle gå i vanliga skolor. Frågan om undervisningens organisering fick de enskilda skolorna att hantera på egen hand men från och med juni 1960 fanns möjlighet för kommuner att rekvirera bidrag från staten för speciell undervisning av romska barn. Undervisning för romer arrangerades även av bland annat folkhögskolor och studieförbund. Först efter att alla romer fick bli bofasta på sextiotalet, fick samtliga svenska romer tillgång till skolundervisning.
    Photo: Collin, Erik Sigfrid / Romska Kulturcentret i Malmö

På ett trädäck är en samling skolbänkar uppställda, där barn sitter i rader. Bilden är troligtvis tagen i samband med någon av de kurser som arrangerades för romer i mitten av 1900...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to