• Porträttbild av en romsk kvinna. Bilen är troligen tagen under tidigt 1900-tal och kvinnan hör antagligen till de första kelderashromerna i Sverige. Vid 1800-talets slut började romer från Sydeuropa i högre grad att resa runt i hela Europa för att idka handel och arbeta med hantverk. På 1860-talet avskaffades slaveriet av romer i Valakiet (ung. dagens Rumänien och Moldavien). De förslavade romerna talade valakisk romani, främst lovari, kelderash och tjurari. Eafter slaveriets avskaffande sökte sig många av de befriade till resten av Europa, men även till Amerika, Asien och Australien. Denna folkvandring sägs ha pågått fram till första världskriget. I Sverige kom den dock att begränsas till följd av inreseförbudet för romer som infördes år 1914. Efter ankomsten till Sverige börjar majoritetssamhället göra skillnad på skandoromer och valakiska romer. De föregående kommer då att kallas ”tattare” medan de senare kommer att kallas ”zigenare”. Tidigare användes dessa benämningar synonymt. Dessa epitet uppfattas idag som kränkande. Enligt den minoritetspolitiska gruppindelningen räknas idag ättlingar till de valakiska romerna till svenska romer medan ättlingar till skandoromer övergripande betecknas som resande eller resanderomer. Bildens ursprung är okänt.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

Porträttbild av en romsk kvinna. Bilen är troligen tagen under tidigt 1900-tal och kvinnan hör antagligen till de första kelderashromerna i Sverige. Vid 1800-talets slut började ro...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to